bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 29 verš 2

Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.