bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 29 verš 6

A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.