bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 29 verš 8

Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.