bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 29 verš 9

Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.