bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 30 verš 1

Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.