bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 30 verš 12

I obrátil jsi mi pláč můj v plésání, odvázal jsi pytel můj, a přepásals mne veselím.