bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 30 verš 3

Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne.