bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 30 verš 5

Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho.