bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 30 verš 7

I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na věky.