bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 31 verš 11

Žalostí zajisté zhynulo zdraví mé, a léta má od úpění, zemdlena bídou mou síla má, a kosti mé vyprahly.