bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 31 verš 2

V tebe, Hospodine, doufám, nedejž mi zahanbenu býti na věky, pro spravedlnost svou vysvoboď mne.