bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 31 verš 4

Nebo skála má a hrad můj ty jsi, protož pro jméno své veď i doveď mne.