bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 31 verš 7

Nenávidím těch, kteříž následují pouhých marností, nebo já v Hospodinu naději skládám.