bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 32 verš 1

Žalm Davidův vyučující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest.