bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 32 verš 2

Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není.