bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 32 verš 3

Já když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne.