bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 32 verš 6

Za to se tobě bude modliti každý svatý, v času příhodném k nalezení tebe; pročež vody mnohé v rozvodnění k němu nedosáhnou.