bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 32 verš 7

Ty jsi skrýše má, od ssoužení zachováš mne, a plésáním vítězným obdaříš. Sélah.