bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 32 verš 9

Nebývejte jako kůň a jako mezek, kteříž rozumu nemají, jejichž ústa uzdou a udidly sevříti musíš, aby tobě neškodili.