bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 33 verš 11

Rada pak Hospodinova na věky trvá, myšlení srdce jeho od národu do pronárodu.