bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 33 verš 14

Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země.