bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 33 verš 17

Oklamavatelný jest kůň k spomožení, aniž ve množství síly své vytrhuje.