bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 33 verš 22

Budiž milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v tobě.