bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 33 verš 5

Milujeť spravedlnost a soud, milosrdenství Hospodinova plná jest země.