bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 33 verš 9

Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.