bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 34 verš 16

Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich: