bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 34 verš 21

Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.