bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 34 verš 23

Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho.