bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 34 verš 3

V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.