bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 34 verš 4

Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme.