bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 34 verš 9

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.