bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 36 verš 1

Přednímu z kantorů, služebníka Hospodinova Davida.