bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 36 verš 10

Nebo u tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme.