bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 36 verš 11

Rozprostři milosrdenství své na ty, kteříž tebe znají, a spravedlnost tvou na upřímé srdcem.