bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 36 verš 2

Převrácenost bezbožníka pojišťuje u vnitřnosti srdce mého, že není žádné bázně Boží před očima jeho.