bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 36 verš 3

Nebo mu ona pochlebuje před očima jeho, aby vykonal nepravost svou až do zošklivení.