bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 36 verš 5

Nepravost smýšlí i na ložci svém, ustavuje se na cestě nedobré, zlého se nevaruje.