bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 36 verš 9

Tučností domu tvého rozvlažováni bývají, a potokem rozkoší svých napájíš je.