bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 39 verš 10

Oněměl jsem, a neotevřel úst svých, proto že jsi ty učinil to.