bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 39 verš 4

Hořelo ve mně srdce mé, roznícen jest oheň v přemyšlování mém, tak že jsem mluvil jazykem svým, řka: