bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 39 verš 8

Načež bych tedy nyní očekával, Pane? Očekávání mé jest na tebe.