bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 39 verš 9

A protož ode všech přestoupení mých vysvoboď mne, za posměch bláznu nevystavuj mne.