bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 4 verš 1

Přednímu zpěváku na neginot, žalm Davidův.