bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 4 verš 5

Uleknětež se a nehřešte, přemyšlujte o tom v srdci svém, na ložci svém, a umlkněte. Sélah.