bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 4 verš 6

Obětujte oběti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina.