bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 4 verš 7

Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného oblíčeje svého,