bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 4 verš 9

Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné.