bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 40 verš 10

Ohlašoval jsem spravedlnost v shromáždění velikém; aj, rtů svých že jsem nezdržoval, ty znáš, Hospodine.