bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 40 verš 2

Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání.