bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 40 verš 8

Tehdy řekl jsem: Aj, jduť, jakož v knihách psáno jest o mně.